Фалити на брокери тревожат застрахователната индустрия в Германия

Водещи германски застрахователни брокери са разтревожени от зачестилите фалити на техни колеги, съобщава InsuranceDay. Те се страхуват, че това може да навреди на репутацията на професията им.
Председателят на асоциацията на германските застрахователни брокери Петер Веселхьофт обяснява, че през 2011 г. и 2012 г. много брокери са изпаднали в несъстоятелност. В повечето случаи това е довело до загуби на застрахователите, но е имало и загуби за клиенти. Последният такъв случай е от август на брокера Clausius, специализиран в областта на застраховането на плавателни съдове.
В Германия брокерите обичайно събират премиите от името на застрахователя, и плащане на клиента към брокера го освобождава от всякакви други задължения към застрахователя. Това означава, че ако брокерът фалира преди да предаде парите на застрахователя, клиентът не трябва да плаща отново и загубата е за застрахователната компания. Но същото важи и в обратния случай – ако застрахователят изплаща обезщетенията си чрез брокера, клиентът може да остане без обезщетение заради фалиралия посредник.
Проблемите се появяват, тъй като германските брокери държат с месеци парите по застраховките, за да поддържат собствените си операции. Проблемите излизат наяве, когато застрахователите си поискат премиите.
„Това е унищожително за имиджа на нашата професия“, казва Веселхьофт. Той посочва, че в германските регионални регистри има общо 46 000 регистрирани застрахователни брокери, макар в неговата организация да членуват едва 700. Тези 46 000 обаче са регистрирани, без да се проверява дали отговарят на условията за застрахователен брокер, като например да работят с повече от една застрахователна компания, оплаква се Веселхьофт.

  Онлайн услуги
x