Бизнес клиенти

Застраховка Отговорност към трети лица

Застрахователя се задължава да покрие в рамките на договорените лимити на отговорност всички суми,  които Застрахования бъде задължен да плати въз основа на съдебно решение или на споразумение за причинените вреди на трети лица, произтичащи от гражданската му отговорност при и по повод на осъществяване на дейността му.

Застраховка Имущество

Операторите на търговски и офис имоти са изправени пред рисковете от природни бедствия, които причиняват щети и загуба на стойност на тяхната собственост (собствена или експлоатирана), и особено пред риска от прекъсване на дейността. Те също така носят отговорност за щети, причинени на наематели, посетители и други лица.

Ефективното застрахователно покритие трябва да се основава на анализ на риска за конкретното имущество. Специалистите на ИНСТРЕЙД ще разработят оптимално застрахователно решение, което отговаря на вашите уникални нужди и изисквания.

Застраховане на автопарк

Специалистите на ИНСТРЕЙД са вашият доверен партньор в областта на застраховките на моторни превозни средства и автопаркове – те винаги ще ви препоръчат най-доброто покритие при най-добрите условия, които пазарът предлага.
С помощта на съвременните технологии ИНСТРЕЙД осигурява ефективно застрахователно покритие и първокласно обслужване на индивидуални и бизнес собственици и оператори на моторни превозни средства и ремаркета. От широката гама продукти на пазара нашите специалисти ще ви помогнат да изберете най-подходящите за вас застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, „Злополука“ и комбинация от допълнителни застраховки.

Доброволна здравна застраховка

Доброволната здравна застраховка е много популярна социална придобивка за служителите и работодателите.

Можем да предложим пакет от здравни услуги, направен специално за Вашата фирма или организация на преференциални цени или да подобрим условията по вече съществуващи договори.

Застраховка Товари по време на превоз

Познанията на нашите специалисти по карго застраховане са гаранция, че можете да управлявате бизнеса си спокойно – независимо дали сте превозвач, износител, вносител или всякакъв друг бизнес, за който добрата застраховка „Отговорност на превозвача“, застраховка на товари, застраховка на превозни средства и имущество са от съществено значение.

Притежаваме богат опит в застраховането на товари по време на превоз, както в местен, така и в международен мащаб. Можем да осигурим конкурентни цени за застраховане на товари от всякакъв мащаб и характер, включително произведения на изкуството, специална продукция, извънгабаритни товари и др.

Финансови застраховки

Застраховка „Гаранция“

Съгласно чл.111, ал.5 т. 3 от ЗОП застраховката замества банковата гаранция. По този начин предприятието освобождава финансов ресурс, който може да използва за други цели.

Застраховка „Разни финансови загуби“

Застраховката предлага защита както от финансови рискове като неплащане на трето лице към застрахования, така и рискове, свързани с действието на непредвидени и непредотвратими икономически и природни сили, посочени в застрахователната полица.

С над 25 години опит в обслужването на бизнес клиенти, ние сме в състояние да предоставим елегантни решения в почти всички икономически сектори. Разполагаме с готови застрахователни пакети, с които ще спестите средства и време. Ние ще следим отговорно състоянието на договорите ви и ще оказваме професионално съдействие и медиация при евентуална щета.

Информационни технологии

Застраховка Кибер риск, покриваща финансови загуби в резултат от пробиви и изтичане на чувствителна информация.

Кибер риск е застрахователно решение, разработено с оглед на целевата група от предприятия, работещи с голям обем данни: ИТ компании (особено доставчици на облачни услуги и разработчици), онлайн магазини, онлайн букмейкъри, медии, компании за комунални услуги (телекомуникации, електроснабдяване, топлоснабдяване, газоснабдяване, водоснабдяване и т.н.), търговия на дребно, финансови услуги или доставчици на здравни услуги.

Строителство / Инфраструктура

Инстрейд е специализиран в управлението на рискове и застрахователна експертиза в строителството. Екип от опитни професионалисти ще изгради застрахователно решение, съобразено с вашите индивидуални нужди и изисквания. Добавената стойност е ноу-хауто на нашите специалисти, които отлично познават предложенията на пазара в областта на строителното застраховане – така че винаги да получавате най-доброто покритие при най-добрите условия.
Като ексклузивен застрахователен брокер, обслужващ членовете на Камарата на архитектите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, ние предлагаме цялостни застрахователни решения за отрасъл Строителство. Познаваме спецификите и изискванията и можем да предложим елегантни застрахователни решения, с които да Ви спестим пари и време.

Морско застраховане

Нашият специализиран екип работи в тясно сътрудничество с клиентите и с всички водещи лондонски застрахователи с рейтинг „А“ и на международните пазари. Предлагаме иновативни и индивидуални решения за собствениците на яхти и търговски съдо по целия свят, на директна и презастрахователна основа.

Финансови институции

Предлагаме специализирани застрахователни решения за банки и други финансови институции, осигурени от застрахователи с рейтинг А на Лондонския и Европейския застрахователен пазар.

Управлението на корпорация е свързано с много рискове. Исковете за вреди, причинени от лошо управленско решение, могат да застрашат оцеляването на вашата компания, ето защо нашата застраховка „Отговорност на директорите и служителите“ носи много добавена стойност.

Застраховката „Отговорност на членовете на управителните и надзорните органи“ покрива риска от финансови загуби, причинени от членовете на управителните и надзорните органи на дружеството по време на тяхната изпълнителна служба.

Търговия / Услуги

Пакетни застрахователни решения за малкия и средния бизнес в сферата на търговията и услугите, които спестяват пари и време. ИНСТРЕЙД, в сътрудничество с избрани застрахователи, предлага ексклузивни продукти за малкия бизнес и едноличните търговци с бърза, всеобхватна и конкурентна застраховка и широко покритие на рисковете.

Селскостопански застраховки

Отглеждането на животни и земеделски култури е специфична и рискова дейност, изложена на влиянието на различни обективни фактори, които понякога са извън волята на човека и могат да станат причина за загуба на инвестираните от стопаните средства. Това налага необходимостта вложените средства да бъдат надеждно защитени.

Туризъм

Всеки хотелиер, желаещ да работи спокойно и защитено от предвидими и не дотам предвидими рискове, сключва застраховки. Застраховането е един от способите за управление, контрол и ограничаване на опасностите, застрашаващи бизнеса.

  Онлайн услуги
x