Частни клиенти

Застраховаме най-ценното

ЗРАВЕТО

Вашето и на най-любимите Ви

Застраховка Критични болести с покритие до 2 милиона евро и лечение в най-добрите болници и най-добрите специалисти в света.

Автомобилно застраховане

Всички видове автомобилни застраховки, предлагани на българския пазар.

Възможност да изберете най-доброто покритие за автомобила си на най-добра цена.

Застраховки за дома

Пълна гама от застрахователни покрития за надеждна защита на Вашия дом и домашно имущество.

Осигурете надеждно застрахователно покритие на имуществото си: жилищни, вилни и стопански сгради, направените в тях подобрения, общо обзавеждане, лични и други вещи, битови електроуреди, аудио-визуална и електронна техника и др.

Застраховка за пътуване

Годишна застраховка с много високо покритие за често пътуващи.

  Онлайн услуги
x