Сигнали

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ДО „ИНСТРЕЙД ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР“ ЕООД

Съобщаваме Ви, че ние от „ИНСТРЕЙД ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР“ ЕООД създадохме канал за вътрешно подаване на сигнали в изпълнение на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, обнародван в ДВ, бр. 11 от 02.02.2023 г., в сила от 04.05.2023 г.

Можете да подадете сигнал до имейл: signali@instrade.bg, ако имате основателна причина да считате, че наш служител  е извършил нарушение на европейското или българското законодателство в областите, изброени в посочения закон. Сигналът ще бъде получен и разгледан при условията на конфиденциалност от нашия служител, отговарящ за разглеждането на сигнали – Юлиана Влахова.

Моля, преди да подадете сигнал, да се запознаете със следните документи: „Правила за условията и реда за вътрешно подаване на сигнали до „ИНСТРЕЙД ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР“ ЕООД“, както и „Уведомление за поверителност относно сигнализиране за нарушения по вътрешен канал.“

Моля използвайте качения тук формуляр за подаване на сигнали.

  Онлайн услуги
x