Застраховките, които ни помагат при тежко заболяване

Застраховка критични болести Best Doctors
Застраховка критични болести Best Doctors

Тежки диагнози не пожелаваме дори на най-големия си враг, но почти няма семейство, което да не се е сблъскало с тях. Възрастта за диагностициране на злокачествени заболявания или други критични болести непрекъснато пада и все повече обхваща хора в трудоспособна възраст, от които зависи и издръжката на  семействата им. И въпреки че изходът никога не зависи само от едно нещо, например финансови средства, те почти винаги играят определяща роля. В тази статия ще ви разкажем за няколко застрахователни продукта, които могат да са от помощ в случай на тежко заболяване.

Застраховка Критични болести/Best Doctors

Застраховка Критични болести набра сериозна популярност в последните години на българския пазар. Тя е ориентирана към финансирането на лечение при най-добрите специалисти и клиники на световно ниво, в случай че на застрахования бъде поставено тежка диагноза. Застраховка Best Doctors осигурява второ мнение и възможност за лечение във водещи клиники на територията на цял свят, включително САЩ и Канада. Сериозните предимства на тази застраховка са голямата мрежа от специалисти и здравни заведения, в които пациентът може да се лекува, както и голямото покритие – до 2 милиона евро. Подобен старт сериозно увеличава шансовете за благоприятен изход от тежката ситуация, тъй като освен отличните условия и специалисти, дава възможност и за максимално скорошно лечение, без да се губи време в събиране на средства за лечението. На застрахования не се изплаща конкретна застрахователна сума, а се финансират разходите за лечението му.

Рискова Застраховка Живот с покритие Критични болести

Рисковите застраховки Живот набират популярност през последните години, тъй като дават определена сигурност и спокойствие срещу достъпна цена. Едно от най-популярните им приложения е като застраховка при получаване на кредит, особено когато се отнася за големи или ипотечни кредити. Рисковата застраховка Живот осигурява обезщетение при загуба на живот на застрахования през времето на действие на застраховката, като повечето компании предлагат и допълнителни покрития, едно от които Критични болести. Т.е., освен при смърт, обезщетение може да бъде изплатено и при критично заболяване, загуба на трудоспособност и др. – в зависимост от конкретния застрахователен договор. При тези продукти се изплаща еднократно обезщетение, съгласно условията на застраховката, което застрахованият може да използва по начин, който намери за уместен – напр. за финансиране на лечението си, изплащане на кредити и др.

Спестовна застраховка Живот с покритие Критични болести

Застраховките Живот със спестовен елемент могат да са от полза както за осигуряване на доход в бъдещ период, напр. след пенсиониране, така и за осигуряване на качеството на живот на застрахования и семейството му в случай на неблагоприятно събитие като смърт или голяма трайна загуба на неработоспособност. Покритието Критични болести също може да се включи в подобен продукт. Разликата с рисковите застраховки Живот обикновено е спестовният елемент – при спестовната застраховка застрахованият има право да получи натрупаната сума плюс доход от нея след изминаването на определен период, дори да не е настъпило неблагоприятно събитие. Рисковите застраховки осигуряват обезщетение единствено при събитие и в срока на действието си. Разлика има и в цената – рисковите застраховки са доста по-достъпни от спестовните.

А стандартната здравна застраховка?

Стандартните здравни застраховки, наричани още Доброволно здравно осигуряване, не са най-ефективният инструмент в случай на критично заболяване и особено когато се налага скъпоструващо лечение. Причината е, че техните лимити на отговорност обикновено са доста по-малки, в сравнение със сумите, необходими за лечение на критична болест. Стандартните здравни застраховки имат друга роля – да ви осигурят навременно и адекватно лечение при по-тривиални заболявания, така че да се избегне усложняването им и развиването им до тежки заболявания. Едва ли някой би оспорил факта, че е по-добре проблемите да се лекуват навреме и в началото, вместо да се чака последният момент, когато и прогнозата е по-неблагоприятна. Затова Здравната застраховка и първият инструмент за опазване на доброто ни здраве, а покритията срещу критични болести използваме като допълнителна сигурност, в случай че ни сполети по-тежък проблем.

Мога ли да сключа Застраховка Критични болести, ако вече съм болен?

Застраховка Критични болести не може да бъде сключена на пациенти с вече поставени диагнози и обикновено има отлагателен период от поне 6 месеца, за да се избегнат злоупотреби. При сключване на застраховката кандидатите за застраховане попълват въпросник относно здравното си състояние.

Коя застраховка да избера?

Здравните застраховки и застраховките Живот имат много разновидности, които се различават и при всяка застрахователна компания. Най-сигурният начин е да споделите вашите нужди с лицензиран застрахователен брокер, който ще ви разясни предимствата и недостатъците на предлаганите продукти на пазара и ще ви помогне да изберете най-адекватния за Вас продукт. Консултантите на Инстрейд Застрахователен брокер са винаги на ваше разположение за въпроси и оферти. Свържете се с нас!

  Онлайн услуги
x