Застраховка Гаранция – еволюцията в обществените поръчки

Новият сайт гаранция.com разяснява всичко за застраховките при обществени поръчки

garancia

Съществена промяна в Закона за обществените поръчки, влязла в сила от април т.г., се очаква да има ефект и върху застрахователния пазар, както и върху целия процес на функциониране на сектора с обществени поръчки. С промените в закона в България беше въведена възможността за предоставяне на застраховка като гаранция за изпълнение на обществена поръчка. Промяната представлява сериозна еволюция в начина, по който ще се осъществява кандидатстването и изпълнението на поръчките и предлага подобрени условия за компаниите, които се готвят да участват в търгове.

Застраховка Гаранция на теория е само една от трите вида законово допустими гаранции за изпълнение за обществена поръчка, заедно с използваните досега парична и банкова гаранция (последната бе най-популярна). На практика обаче работата със застраховка, вместо с банкова гаранция, е съществено различен инструмент, който дава редица предимства и удобства на компанията, която я използва.

 

ПРЕДИМСТВА

  • Нe блокирате средства и активи в банка;
  • Може да получите дори по-добра цена от банковата гаранция;
  • След направен одит на дружеството издаването на бондове става много бързо;
  • Чрез застраховка Финансова гаранция може да участвате в повече търгове, тъй като не блокирате суми в банката;
  • прави се оценка само на холдинга или групата, като всички дружества се ползват от бонда за различни търгове;
  • При претенция от страна на възложителя, застрахователят не начислява лихви, комисионни и такси по сумите за възстановяване, както и се съставя погасителен план във Ваше удобство

 

Застраховка Гаранция е сложен продукт – тристранен договор между възложителя на обществената поръчка, нейния изпълнител  и застрахователя, който влиза в ролята на гарант. Сключването й отнема известно време и анализ, тъй като е необходимо проучване на кандидата за застраховане. Един от задължителните моменти е използването на професионална консултация за оценка на нуждите и възможностите на клиента и избор на подходящ продукт – в най-добрия случай чрез застрахователен брокер.

За да е в полза на настоящите и бъдещите си клиенти и да внесе светлина върху характеристиките на този нов за нашия пазар продукт, Инстрейд Застрахователен брокер създаде специализиран сайт изцяло на темата Застраховка Гаранция. На адрес гаранция.com можете да научите всички основни характеристики на тези застраховки и да се информирате за процеса и изискванията за сключването й. Следваща стъпка е да се свържете със застрахователния брокер, за да уточните специфичните си нужди и възможности за сключване на застраховката.

За повече информация и сключване на застраховка, не се колебайте да се свържете с Инстрейд Застрахователен брокер. Индивидуалното и професионално отношение е гарантирано!

 

  Онлайн услуги
x