Какво ще стане, когато спрат автомобилните катастрофи?

Тежки времена може да сполетят застрахователната индустрия в близките 10 години, ако заради новите технологии сигурността на автомобилите се подобри толкова, че катастрофите станат част от миналото. Така изглежда един от твърде възможните сценарии за близкото бъдеще, разработен от изследователската компания Celent.

Според проучването, в близките години технологиите и някои политически решения ще доведат до намаляване на автомобилните инциденти. Това пък означава, че хоата ще имат нужда от все по-малко застраховки и приходите на застрахователите може да паднат значително. В момента автомобилното застраховане представлява 39 % от пазара на застраховки в САЩ. Ако приходите секнат или намалеят значително, това би довело до огромна дупка в бюджетите на застрахователите. Според сценария, след 10 години те ще възлизат на едва 13 % от всички продадени премии.

А той съвсем не изглежда невероятен, като се имат предвид последните тенденции и технологии в производството на автомобили. Все по разпространени стават системите за автоматично следене на поведението на водачите, известни като черни кутии, системите за предотвратяване на катастрофи, автоматизираният контрол по спазването на правилата за движение и не на последно място, роботизираните коли. И четирите технологии вече се прилагат в практиката – някои вече от години, а други тепърва навлизат.

Системите за следене на поведението на водачите вече се използват активно от застрахователи и все повече шофьори ги избират, защото те им помагат да намалят цените на застраховките си, ако шофират внимателно и избягват рисково поведение. Проучвания показват, че когато шофьорите осъзнават, че някой ги наблюдава постоянно, стават по-внимателни.

Всеки ден се създават и нови системи за предотвратяване на катастрофи, които предупреждават водача при възникнала опасност и могат дори да поемат управлението на автомобила, за да избегнат сблъсък.

Властите също стават по-изобретателни и все по-масовата употреба на камери, които бързо изобличават шофьорите нарушители, карат автомобилистите да бъдат малко по-внимателни.

Не на последно място, вече са факт и автомобили, които се шофират сами. Първият прототип е разработен от Google и вече снове по американските улици за тестове.

Ако развитието и прилагането на тези новости продължава със същите темпове, застрахователите ще бъдат изправени пред големи предизвикателства. Celent прави някои прогнози какво ще се случи с американския застрахователен пазар. Очаква се общите приходи от автомобилни застраховки да намалеят с 9 % в периода 2013 – 2017 г. и с до 26 % между 2018 – 2022 г.

 

  Онлайн услуги
x