Застраховките на гаранции набират скорост в България

ZOP

Застраховките на гаранции при изпълнение на обществени поръчки набират популярност в България, след като новия Закон за обществените поръчки ги допусна като алтернатива на паричните и банковите гаранции. Месец след приемането на закона, вече втора компания обяви, че предлага подобни продукти на българския пазар.

„ЗД Евроинс” обяви, че стартира продажбата на уникалната за българския пазар застраховка „Гаранция в полза на възложител на обществена поръчка”, съгласно  новия Закон за обществени поръчки чл.111, ал.5 т. 3, в сила от 15.04.2016 г.    Застраховка „Гаранция в полза на възложител на обществена поръчка” обезпечава отговорността на изпълнителя при изпълнение на договора за обществена поръчка.   Застраховката   има множество предимства – по-ниски разходи, по-изгодна  цена от банкова гаранция, без блокиране на парични средства, без залог на активи и ипотека. Застраховката е подходяща за  публични и секторни възложители на обществени поръчки по смисъла на закона, като министерства, органи на съдебна и изпълнителна власт, областни администрации, кметства, общини, държавни институции, агенции, комисии, болници и др, публични предприятия извършващи секторни дейности

Подобен продукт предлага от самото въвеждане на закона и компанията ЧертАсиг. Компанията е водещ застраховател в Румъния, като от декември 2014 година има лиценз да оперира и в България. Компанията предлага няколко вида застраховки на гаранции, включително Гаранции за участие в търгове, Гаранции за предварително плащане, Гаранции за добро изпълнение, Гаранции за поддръжка. От компанията обясняват, че застраховката на гаранции е изключително полезен продукт, защото от една страна спестява разходи и неудобства на изпълнителя на обществената поръчка, а от друга страна стимулира правилното и надеждното изпълнение. Застрахователят следи изпълнението на проекта във времето като има собствен интерес поръчката да бъде изпълнена по адекватен и навременен начин.

Опитът на ЧертАсиг в Румъния сочи, че застраховките на гаранции се радват на голяма популярност след въвеждането си. В северната ни съседка тези продукти са въведени със закон през 2009 година, а в периода 2009-2013 година бележат ръст от 6,8 млн. евро премиен приход до 47,55 милиона.

Сключването на такава застраховка е специфичен процес, включващ подробен анализ на кандидата за застраховане, който трябва да отговаря на определени условия. За изготвянето на подходящ за индивидуалния случай договор, е необходима консултация със специалисти.

Застраховката на гаранции се предлага на българския пазар от Инстрейд Застрахователен брокер. Ако бизнесът ви е свързан с дейности по новия Закон за обществените поръчки, не се колебайте да се свържете с нас, за да ви предоставим пълната информация за този вид застраховка и да изберем най-подходящия за Вашия случай застрахователен продукт.

Поради големия интерес и особеностите на този тип продукти, Инстрейд Застрахователен брокер създаде собствен сайт, в който се разясняват всички ползи и специфики на застраховката на гаранции. Научете всичко за тях на гаранция.com 

  Онлайн услуги
x