Ивета Кунова: Сивият сектор вреди на репутацията на застрахователните брокери

Какво се случва на пазара на застрахователните брокери, кои от услугите им са най-търсени и кои са предизвикателствата пред бранша? На тези въпроси отговаря Ивета Кунова, председател на Българската асоциация на застрахователните брокери, пред сп. Икономист

Ивета Кунова председателства Българската асоциация на застрахователните брокери. Бизнесът на компаниите в бранша расте с устойчиви темпове вече три последователни години и всички очаквания сочат увеличаване на оборотите и през 2017 година. Това стана повод да потърсим мнението й за предизвикателствата пред сектора и за нишите, които брокерите завземат.

За кои застраховки клиентите най-често търсят услугите на застрахователните брокери?

За всички. На практика няма застраховка, която повечето клиенти да се чувстват уверени да сключат без консултация със специалист. В същото време брокерите предлагат и много допълнителни услуги, освен продажбата на застраховки, и затова се превръщат във все по-активни участници на пазара.

При корпоративното застраховане необходимостта да се работи с брокер е най-ясно изразена и все по-голямата част от бизнеса се застрахова именно по този начин, защото той е най-надежден и лесен. Тук ключови моменти са високото ниво на компетентност и достъпността до разнообразна и пълна информация, която клиента получава при застрахователния посредник. Едно предприятие има нужда от различни видове застраховки и без консултация със специалист, съществува опасност някоя от тях да бъде неволно пропусната, предизвиквайки сериозни последици за бизнеса.

Какви са предимствата при ползването на услуги от посредник?

Застрахователния брокер е висококвалифициран специалист и познава отлично пазара на застрахователни продукти. Той може бързо и адекватно да определи техните предимства и недостатъци, и да подбере най-подходящия продукт, който най-пълно отговаря на специфичните изисквания и конкретните нужди за индивидуалния случай на всеки клиент. Съществуват много застрахователни компании, всяка от които предлага десетки видове застраховки, с множество разновидности и условия по тях. В застраховането най-важното нещо е оценката на риска и подборът на адекватни застрахователни покрития – нещо, което клиентите намират при брокерите. Крайният клиент няма как да познава всички тези детайли, а понякога се затруднява дори само да се ориентира в специфичната терминология.

Не по-малко важен е и фактът, че брокерът не само подбира най-подходящата застрахователна компания или продукт, а и контролира изпълнението на сключения договор, осъществявайки административна и логистична помощ, както и съдейства и помага на своите клиенти при  ликвидация на щетите.  При всички тези екстри, които клиентът получава, е важно да отбележим, че ползването на застрахователен брокер не оскъпява услугата.

Какви са  тенденциите при развитието на бранша?  

Ролята на застрахователните брокери на пазара нараства с всяка година, като реализираните чрез тях приходи отбелязват стабилен ръст като очаква тази тенденция да продължи. Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери през изминалата година е 1,071 мрлд. лв. За сравнение, към 31 декември 2015 г., този  приход е бил 0,903 млрд. лв, а през 2014 – 0,822 млрд. лв. Сами виждате колко осезаем е ръстът и очакваме темповете на растеж да продължат да нарастват.

Има ли нелоялна конкуренция на пазара на застрахователните брокери? 

Има, при това голяма.  За съжаление, и КФН призна в годишния си отчет, че няма достатъчен ресурс за адекватен контрол върху нелоялните практики в сектора. Често клиенти, подлъгани от ниска цена или допълнителни бонуси, се оказват без покритие и застрахователна защита, с полици, издадени чрез посредничеството на нелицензирани и съответно некомпетентни посредници. От подобни нелоялни практики страдаме всички. Влошаването на репутацията и уронването на престижа на нашата професия са именно резултат от недоволството на пострадали от подобни фирми, които имат откази на щети по полици с неправилно оценен риск или застрахователни покрития.

  Онлайн услуги
x