Професионална отговорност на IT специалисти и компании – всичко, което трябва да знаем

професионална отговорност на ИТ IT

професионална отговорност на ИТ IT

Професионална отговорност на ИТ специалисти и компании е застраховка, почти непозната на българския пазар доскоро, но изключително търсена в момента и широко използвана в Европейския съюз и САЩ. Тя е специално разработена за технологичния сектор, за да осигури защита срещу грешки, небрежност или бездействие, които могат да доведат до неизпълнение на договори и последващи искове срещу доставчици на технологични продукти.

През последните месеци застраховка професионална отговорност на IT специалисти отбелязва ръст на търсенето в България. Причината е в големия брой български IT специалисти, работещи за чуждестранни компании. В Европейския съюз и САЩ тази застраховка е практика и много от компаниите, наемащи български специалисти, я изискват като задължително условие при работа. В същото време, продуктът все още се предлага от малко застрахователни компании, тъй като не е задължителен според българското законодателство. Благодарение на голямата си партньорска мрежа и дългогодишен опит, Инстрейд Застрахователен брокер предлага застраховка професионална отговорност на ИТ специалисти в България.

Какво покрива застраховка професионална отговорност на ИТ?

Полицата покрива искове към застрахования от трети лица, възникнали вследствие на негови грешки, небрежност, действия или бездействия при създаване и доставяне на технологични продукти. Като технологични продукти се определят софтуер, хардуер, фърмуеър, окабеляване или електронно оборудване. В дефиницията се включват още услуги, консултации и други дейности, извършени във връзка с гореизброените. В това число може да се включва обработка и съхраняване на данни, телекомуникации, дизайн на уебсайтове, хостинг и др., осигурявани от застрахования.

Застраховката може да покрива още разходи за съдебни разноски, нарушаване на конфиденциалност, неволно пренасяне на компютърни вируси, неволно нарушаване на права на интелектуална собственост, обида и клевета.

Как ни защитава застраховка професионална отговорност на IT?

Ето няколко примера, в които застраховка професионална отговорност на ИТ специалисти е приложима и полезна.

Пример 1: Грешки при предоставяне на IT услуги

В IT индустрията една грешка може да доведе до сериозни последици. Например, DNS грешка в хостинг компания може да направи някой от сайтовете на клиентите недостъпен. А това може да доведе до последващи загуби на клиенти. Съдебните искове не са рядкост в такива моменти и застраховката е отличен начин за бързо възстановяване на щетите.

Пример 2: Проблем с доставянето на IT услуги

Да приемем, че клиент наема малка IT компания или единичен специалист за изработването на програмен продукт със стриктен срок. Поради заболяване или друга причина, обаче, един от SEO специалистите се налага да пропусне среща, което води до забавяне в процесите и в крайна сметка изоставане с крайния срок. Това, обаче, носи вреди на клиента и той може да заведе иск за небрежност. Застраховката в този случай би покрила исканото обезщетение и съдебните разноски.

Пример 3: Интелектуална собственост и мултимедия

Технологичните компании и специалисти, които изграждат уеб сайтове, мобилни приложения и подобен тип продукти, трябва да са убедени, че изображенията и текстовете, които използват, са с уредени права за ползване. В противен случай, авторът на правата може да заведе иск срещу собственика на сайта, който, от друга страна, да пренесе отговорността върху техническите специалисти. При неволно нарушаване на правата на интелектуална собственост, застраховката покрива последвалите искове.

 

За кого е подходяща застраховка професионална отговорност на ИТ?

Най-честите потребители на застраховката в България са:

  • ИТ специалисти, включително програмисти, дизайнери, SEO специалисти и др.,работещи дистанционно на трудов или друг договор с компании, базирани извън страната
  • Фрийланс IT специалисти, работещи с чуждестранни клиенти
  • ИТ компании и екипи, изпълнители на проекти за чуждестранни клиенти, изискващи задължителна застраховка.

Застраховката е не само финансова сигурност, но и гаранция за добрите отношения между контрагентите и възможност за бързо разрешаване на случайни проблеми, без да се стига до водене на дела години наред. Тя е предпоставка за намаляване на стреса при работата и в крайна сметка по-добра продуктивност и по-добри резултати.

 

Свържете се с Инстрейд Застрахователен брокер за пълна информация за сключването на застраховката.

 

 

 

  Онлайн услуги
x