Плащаме в брой до 10 000 лв

levs

Само суми до 10 000 лв. ще може да се плащат в брой от началото на новата 2016 г. Досега таванът беше 15 000 лв. Промяната беше направена, за да се ограничат кешовите разплащания, а по този начин и възможностите за укриване на обороти и данъци. Дори да правите по-малки вноски по договор на стойност над 10 000 лв., средствата също трябва да се превеждат по банков път. Например, ако вземете на лизинг кола с цена 12 хил. лв., месечните вноски трябва да се внасят или превеждат по сметка в банка.

Друга промяна, която влиза в сила от 2016 г., е, че авансов данък от 10% вече се събира и за изплащаните предметни и парични награди от състезания, конкурси и реалити формати. Това гласят промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които са в сила от началото на годината. Досега гражданите трябваше сами да обявяват получените награди след изтичане на календарната година с подаване на годишната данъчна декларация. Но тъй като много често хората забравят да декларират тези доходи, беше направена промяна, според която дължимият налог от 10% да се събира авансово още при изплащане на наградата.

С други промени в закона вече се дава право на дипломатическите представителства да удържат и внасят в хазната данъка върху доходите на българите, които работят за тях. За целта обаче те трябва да уведомят НАП до 31 януари. Досега българите, които работят в посолствата, трябваше сами да декларират доходите си, като подават годишна данъчна декларация.
Поскъпват цигари и винетки

По-висок акциз ще вдига плавно цените на цигарите. По-евтините кутии ще поскъпнат между 20 и 30 ст., а по-скъпите – с почти 2 лева. Промените се дължат на измененията в Закона за акцизите и данъчните складове и се налагат заради синхронизирането с европейска директива. Според справка от финансовото министерство, ако кутия с 20 къса цигари миналата година е струвала 4,40 лева, то от тази година пушачите ще плащат 4,63 лева. При цена на кутия от 5,20 новата ще бъде 5,55. По-скъпите тютюневи изделия от 7 лева ще струват 7,95, а за кутиите с най-високи цени от 10 лева скокът ще бъде до 11,94.
С 30 лева повече ще плащат за годишна винетка водачите на леки автомобили от началото на тази година. Стикерът за 12 месеца поскъпва от 67 лева на 97 лева. С по 5 лева поскъпват и седмичните и месечни винетки за леки коли. Те ще се продават съответно по 15 лв. и 30 лв.

Цената на газа падна с 2,32%

От 1 януари цената на природния газ падна с 2,32% в сравнение с последното тримесечие на 2015 г. Решението беше взето от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) в последния работен ден за миналата година. Председателят на КЕВР Иван Иванов съобщи, че за цялата 2015 г. намалението на цената на газа е с 31,16%. Цената на природен газ за първото тримесечие на новата година е 405,56 лв. за 1000 куб. метра, или 43,59 лв. за мегаватчас (без акциз и ДДС). Към тази цена се добавя и такса за пренос на природния газ по газопреносната мрежа в размер на 7,72 лв. за 1000 куб. метра без акциз и ДДС. По този начин клиентите, които са присъединени към мрежи ниско налягане, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД, ще плащат 413,28 лв. за 1000 куб. метра, или 44,42 лв. за мегаватчас (без акциз и ДДС). Това понижение на цената на природния газ обаче няма да доведе до корекция в цената на парното от 1 януари. От началото на април се очаква ново поевтиняване на синьото гориво с поне 6-8%, което вече може да се отрази на цената на парното и тарифите за изкупуване на произведения от топлофикациите ток през новия отоплителния сезон. Според изчисленията на КЕВР, парното тази зима ще ни струва с 20-30 процента по-евтино, тъй като цената на топлинната енергия беше намалена средно с 15 на сто.
Газът ще продължи да поевтинява и през 2016 година, но с по-малки стойности, прогнозира Иван Иванов.

По-високи акцизи на горивата за отопление

По-високи акцизи върху нафтата за отопление се плащат от началото на 2016 г. Акцизите за газьола и керосина за отопление вече са 646 лв. за 1000 л, колкото са налозите и за използваните в транспорта горива. Досега, ако керосинът и газьолът се използваха за отопление, акцизът беше само 50 лв. за 1000 л. С промяната беше затворена още една вратичка за източване на бюджета. Досега често маркирани за отопление горива с намален акциз се използваха за зареждане на транспортни средства или машини. Запазват се обаче преференциите за газа. Втечненият нефтен газ (LPG) за отопление остава с нулев акциз. А при природния газ за отопление акцизът е нулев, ако се използва за отопление от бита, и 0,60 лв. за гигаджаул, ако се използва от бизнеса. Стандартният акциз за природния газ е 0,85 лв. за 1 гигаджаул.
Съществена промяна има и по отношение на смазочните масла, но тук тя е насочена към облекчаване на правилата за бизнеса и хората. Освободени от облагане с акциз са смазочните масла в опаковки до 5 литра. Досега това важеше за разфасовки до 3 литра.
С промените в закона, които влязоха в сила от началото на 2016 г., се затваря още една вратичка за източване на хазната. Лиценз за данъчен склад вече няма да се издава на лице, чиито собственици или управители са били в ръководството или сред акционерите и съдружниците на фирми с неуредени задължения към Агенция „Митници“.

Новите акцизи за горивата

Гориво 2015 г. 2016 г.

Газьол/за 1000 л. 645 лв. 646 лв.
Керосин/за 1000 л. 645 лв. 646 лв.
Тежки корабни горива/за 1000 кг. 645 лв. 646 лв.
Газьол за отопление/за 1000 л. 50 лв. 646 лв.
Керосин за отопление/за 1000 л. 50 лв. 646 лв.
Тежки горива за отопление/1000 кг. 50 лв. 400 лв.

Хазната дава по 20 лева за дете

Бонусът се ползва от единия родител, обявява се в декларацията за доходите

За първи път през 2016 г. хазната ще даде по 20 лв. за всяко дете. Данъчното облекчение важи за доходите от миналата година, но именно сега гражданите могат да се възползват от него. Законът предвижда годишните облагаеми доходи на един от родителите да се намаляват с 200 лв. за едно ненавършило пълнолетие дете, с 400 лв. – за две деца, и с 600 лв. за три и повече деца. Тъй като данъкът е 10% от получените доходи, реално налозите на един от родителите ще бъдат намалени с 20 лв. за едно дете, с 40 лв. за две деца и с 60 лв. за три и повече деца. За дете с 50 и с над 50 на сто степен на увреждане годишният доход се намалява с 2000 лв., което значи, че ще бъдат спестени данъци за 200 лв. Данъчното облекчение може да се ползва по два начина. Първият е, ако един от родителите е представил декларацията за данъчното облекчение пред своя работодател до края на миналата година. В този случай работодателят ще изчисли дължимите от него налози до 31 януари и реално заплатата, която той ще получи през първия месец на годината, ще бъде по-висока с 20 лв. за всяко дете. Родители, които не са подали декларация пред работодателя, може да ползват облекчението, като един от съпрузите подаде данъчна декларация за доходите си от миналата година. Крайният срок за това е 3 май 2016 г. (30 април е в събота, а 2 май е официален почивен ден – Великден). Но декларациите вече може да се подават. Към формуляра трябва да се приложи и декларация от другия родител, че за 2015 г. той няма да ползва намалението. Такава декларация не се изисква, ако родителите са разведени и вторият родител не е получил родителски права. Както и ако вторият родител не е получил облагаеми доходи през 2015 г. За деца с увреждания трябва да се приложи и копие от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Важно е да се знае, че облекчението се ползва и за годината, през която детето е родено и е навършило пълнолетие.
Законът дава право и на разведени без родителски права също да ползват облекчението за деца. В този случай бащата (майката) без родителски права трябва да представи писмена декларация от другия родител, че той няма да ползва облекчението. То важи и за настойник или попечител, приемен родител, както и за роднини или близки, ако детето е настанено при тях за поне 6 месеца по смисъла на Закона за закрила на детето.

Повече семейства с надбавки

Кабинетът вдигна месечната помощ за хлапе с 2 лв. от 1 юли

Повече семейства с деца ще получават детски надбавки от средата на 2016 г. От 1 юли прагът на доходите на член от семейството се увеличава от сегашните 350 на 400 лв. Социалното министерство очаква броят на семействата, които ще бъдат подпомагани, да се увеличи с около 10 000. До момента детски добавки получаваха 505 730 семейства със 755 343 хлапета.
От средата на 2016 г. ще се завиши и месечната добавка за семейства с едно хлапе – от 35 на 37 лв. За две деца помощта остана 85 лв., а за три се вдига от 120 на 130 лв. За семейства с четири деца, според новите разчети на бюджета, ще се дават по 140 лв. месечно, а за всяко следващо дете надбавките ще растат с 20 лв.
От 1 юли ще се увеличи и размерът на еднократната помощ при раждане на трето дете със 100 лв. – от 200 на 300 лв.
В същото време социалното министерство през м. г. предприе мерки, които ограничават неправомерното ползване на социални помощи. Така например вече се прави подоходен тест и на бащата при безбрачните родители, които живеят заедно. Без детски добавки вече са родителите на непълнолетни майки. Орязани са и възможностите майки студентки неправомерно да ползват еднократни суми при раждане на дете. От края на м.г. пък на непълнолетните майки вече се раздават ваучери вместо детски надбавки в брой, с които може да се закупуват детски стоки или да се заплаща яслата или детската градина.

Двойки без брак казват дали живеят заедно

Социалните служби вече следят дали родителите, които получават месечни помощи за отглеждане на дете, живеят постоянно в страната или ако нямат сключен брак, дали живеят на един и същ адрес. Промяната в Закона за семейните помощи влезе в сила на 28 юли 2015 г. и заради нея всички семейства, които са започнали да получават детски надбавки преди тази дата, трябва наново да подадат заявления в службите за социално подпомагане. В тях родителите трябва да декларират дали спазват новите законови изисквания. Агенцията за социално подпомагане е изработила график за подаването на новите декларации. Семействата, на които са отпуснати детски надбавки в периода от 1 март до 1 април 2015 г., трябва да посетят социалните служби през януари. До края на февруари декларации трябва да подадат родителите с отпуснати семейни помощи през април и май 2015 г., а до края на март – тези, на които парите са отпуснати след 1 юни и 1 юли. Информация и декларации няма да подават само семействата на деца с увреждания и приемните родители.
След като посетят социалните и декларират наново обстоятелствата, ще се направи преценката дали средствата да продължат да се отпускат. По принцип семействата, които имат право на детски добавки, трябва веднъж годишно да подават заявление декларация, в което посочват доходите си. Условието за достъп до тези помощи в момента е всеки член на семейството да има доход под 350 лв. месечно.

Лечение без пари срещу здравни вноски за 5 години

Прекъснатите здравноосигурителни права на гражданите вече се възстановяват при условие, че те платят всички дължими здравни вноски за последните 5 години (60 месеца), а не както беше до миналата година – 3 г.. Например ако човек, който сам плаща вноските си за здраве и е с прекъснати здравноосигурителни права (не е платил повече от три месечни вноски за период от 36 месеца), пожелае да се лекува безплатно през февруари 2016 г., ще трябва да плати вноските за периода от 1 януари 2011 г. до 31 декември 2015 г. Трябва да се има предвид обаче, че когато задължението за внасяне на осигуровките е на работодателя или на друго лице, невнасянето им не лишава работника от осигурителни права.
Преди да платят дължимите си вноски, хората с прекъснати здравноосигурителни права трябва да подадат и Декларация образец 7. Ако те имат по-стари задължения, първо трябва да подадат заявление, в което да опишат поредността на погасяване на дълговете си за здраве. В противен случай преведените пари ще отидат за покриване на най-старите здравни задължения. Справка за здравноосигурителния статус може да се направи и по телефона на 0700 18 700. Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. С електронния калкулатор на НАП гражданите могат автоматично да изчислят дължимите здравни вноски и лихвите към тях от 2000 г. досега

Източник: standartnews.com

  Онлайн услуги
x