НОВО: Застраховка Онлайн сигурност за физически лица от ДЗИ

Застраховка онлайн сигурност за физически лица от ДЗИ

Покритието „Онлайн сигурност“ е разширение на основното покритие и се предоставя на всеки клиент по застраховка „Комфорт за дома“

Застраховка Кибер сигурност за юридически лица е един от най-популярните продукти за бизнеса през последните години. И това е напълно основателно – всяка сериозна компания осъзнава огромните онлайн рискове, с които е свързано нейното съществуване и успех. Кибер измамите, обаче, не са риск само за бизнеса. Масово физически лица се оказват потърпевши от кражби на данни, фалшифициране на профили, некоректни онлайн търговци и т.н. И въпреки, че съществуват законови мерки, чрез които те в някакъв момент да бъдат обезщетени, често разрешаването на подобни казуси отнема нерентабилно много време и усилия.

На българския пазар вече има застраховка и срещу кибер рискове за физически лица. Това е покритието Онлайн сигурност, което се предлага като част от имуществената застраховка Комфорт за дома на ДЗИ. Покритието „Онлайн сигурност“ е разширение на основното покритие и се предоставя на всеки клиент по застраховка „Комфорт за дома“. То включва:

  1. Кражба на самоличност
  2. Спор с онлайн търговец, който е регистриран в България, или с куриерска/пощенска служба, отговорна за доставката на продукт, закупен онлайн в случай, че продуктът:
  • е доставен счупен; в непълна окомплектовка; дефектен; не съответства на параметрите на поръчката (т.е. различава се по размер, цвят, материал и др.) или
  • не съответства на продуктовото описание на производителя или дистрибутора, посочено във формуляра за поръчка;
  • не е доставен в срок до 10 календарни дни след изтичане срока на доставка, посочен от търговеца  при потвърждение на поръчката.

3. Увреждане на онлайн репутация, представляващо клевета, обида или разкриване на личния живот на застрахования чрез използване на снимка, документ, видео материал или публикация в блог, дискусионен форум, социална мрежа или уебсайт, което накърнява репутацията на застрахования поради характера или естеството на информацията.

Застраховка Комфорт за дома се предлага в четири пакета и включва най-често избираните рискове като пожар, природни бедствия,  злоумишлени действия на трети лица, изтичане на вода и др. Всеки клиент може да избере подходящ за него пакет според необходимите му покрития, както и допълнителни покрития, предлагани от компанията. За пълна информация и оферта, свържете се с Инстрейд Застрахователен брокер.

  Онлайн услуги
x