Нова Зелена карта от 3 май

ЗК 1-1Издаването на сертификат „Зелена карта“ към задължителната застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите от 3 май е по нов образец.

По новия образец номерът на сертификата ще се генерира автоматично от Информационната система на Гаранционния фонд, както при сключването на застраховка Гражданска отговорност. Намален е и размерът на документа – бланката е с размер А4 и е съставена от 3 отрязъка, от които единият остава при застрахователя, а останалите два са за клиента – оригинал и дубликат на сертификата.

Досегашният формуляр, навит на хармоника и с предварително напечатан номер върху него, излиза от употреба. Сертификати, издадени по стария образец след 2 май, ще бъдат невалидни.

  Онлайн услуги
x