Нова застраховка от Групама – Обща гражданска отговорност

grupama1.jpgГрупама Застраховане пусна на пазара нов продукт – Обща гражданска отговорност на юридически лица, съобщиха от компанията. Застраховката се предлага от 24 февруари.

Застраховката покрива имуществени и неимуществени щети, нанесени на трети лица, които са пряка непосредствена последица от действие или бездействие на застрахования в срока на действие на застрахователното покритие и има предявена претенция за обезщетение на засегнатите лица. Преди сключването на застраховката, кандидатът за застраховане попълва Предложение-въпросник, в което описва дейността на компанията и други детайли, изисквани от застрахователя. Пълни подробности за Общите условия на застраховката и въпросника можете да получите от Инстрейд застрахователен брокер.

В близките седмици предстои пускането и на подобна застраховка за физическите лица, съобщават от Групама Застраховане.

  Онлайн услуги
x