Застраховка „Моята кола“ от Алианц – всички автомобилни застраховки в една полица

Застраховка Моята кола Алианц Каско и Гражданска отговорност в едно

Застраховка Моята кола Алианц Каско и Гражданска отговорност в едно

Уморявате ли се да следите сроковете за подновяване на различните си застраховки за автомобила? А в една застрахователна компания ли сключвате застраховките Гражданска отговорност и Каско?

Голяма част от клиентите, които ползват и двете посочени застраховки, ще отговорят положително на двата въпроса. Практиката това да са две отделни автомобилни застраховки на българския пазар понякога не е най-удобното нещо за потребителите. На базата на потребителските настроения и практиката в други страни, от месец ноември Алианц предлага уникалната комбинирана полица „Моята кола“. Застраховката е предназначена за индивидуални клиенти и обединява задължителната Гражданска отговорност с най-важните и най-често търсените рискове по застраховка Каско, както и с допълнителни застраховки, свързани с притежаването и управлението на автомобил. Една кола, една полица, управление на едно място – това е максимата на новия продукт, за който ви разказваме днес.

За кого е предназначена комбинирана застраховка Моята кола?

Продуктът Моята кола е предназначен само за ритейл клиенти – физически лица и фирми, управляащи до 5 автомобила.

Могат да се застраховат всякакви типове автомобили, собственост на ритейл клиенти – вкл. Товарни автовобили, ремаркета и др.

Застраховката е предназначена за всички, които държат на удобството и искат да спестят време и усилия както при сключването на застраховката на автомобила, така и по време на нейния срок на действие и при възникнали евентуални щети.

Какви рискове покрива застраховка Моята кола от Алианц?

Основата на застраховка Моята кола е задължителното покритие Гражданска отговорност. В допълнение, според избрания пакет, могат да бъдат включени типичните за застраховка Каско рискове – Пожар и природни бедствия, Кражба и грабеж, ПТП и паркинг и др. В полицата може да бъде добавен и автоасистанс, както и покрития за злополука на местата и др.

Възможно е застраховка Моята кола да остане единствено на базов пакет Гражданска отговорност, без включване на Каско рискове.

Как да сключа застраховка Моята кола, ако гражданската отговорност и застраховката Каско ми изтичат на различни дати?

Това е предвиден казус, тъй като до момента тези застраховки се сключваха поотделно, понякога в различни компании. Основният инструмент за изравняване на датите ще е сключването на временна полица Моята кола без покритие по Гражданска отговорност. Застрахователните брокери са добре обучени по отношение на всички подобни казуси, така че не се колебайте да се свържете с нас за консултация и други въпроси.

Мога ли да сключа само застраховка Каско?

След пускането на продукта Моята кола, Алианц въвежда промени в предлаганото си портфолио от продукти и самостоятелното сключване на застраховки Каско вече няма да е приложимо. Застраховка Моята кола е продукт, базиран най-вече на задължителната гражданска отговорност, и номерът на полицата се генерира от Гаранционния фонд. Не е възможно сключване на застраховка Моята кола без покритие по Гражданска отговорност. Единственото изключение е инструментът за изравняване на полиците, който предвижда сключване на временна полица с рисксовете по Каско до изтичането на валидната Гражданска отговорност, за да се избегне двойно застраховане и да се пристъпи към издаване на единна полица. За да се избегнат злоупотреби, подобна временна полица може да се издаде само веднъж в рамките на 13 месеца.

 

Застраховка Моята кола е уникален продукт за българския пазар и макар все още нетипичен, е създаден да отговаря на нарастващите нужди на потребителя от удобство и бързо обслужване при управлението на застрахователните продукти. Ако така или иначе сключвате застраховките Гражданска отгговорност и Каско в една и съща компания, единната застраховка Моята кола само ще ви помогне да оптимизирате още по-добре времето и разходите си за застраховане на автомобила. Ако по принцип сте клиент на различни компании за различните рискове, единната полица може да ви изненада с огромното време и усилия, които спестява.

За допълнителни въпроси и оферта, не се колебайте да се свържете с нас!

  Онлайн услуги
x