Ивета Кунова влезе в управата на АИКБ

iveta-s3Председателят на Българската асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ) Ивета Кунова влезе в управата на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Това стана на последното общо събрание на работодателската организация на 18 май.

Ивета Кунова бе приета в Националния съвет на АИКБ. Другите нови членове в съвета са Диляна Славова (член на УС на Национално сдружение „Планинско мляко“), Димитрина Христова (председател на Асоциация за масови комуникации), Димитър Гишин (представител на КТИ АД), Душан Рибан (изпълнителен директор на ЧЕЗ Разпределение България АД), Елица Ненчева (изпълнителен директор на Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост), Иво Петрушев (изпълнителен директор на София Асетс Мениджмънт АД), Николай Киров (председател на Асоциация на геодезическите фирми), Павел Диковски (председател на Българска браншова камара „Пътища“), Пламен Проданов (изпълнителен директор на Космос Шипинг АД), Таня Косева-Бошова (представител на Пикадили ЕАД), д-р Явор Дренски (председател на УС на Национално сдружение на частните болници).

На събранието бе обновен и съставът на Управителния съвет на организацията, като за негов член бе избрана Мариана Итева, изпълнителен директор на Веолия за България и член на СД на Софийска вода АД. Така Управителният съвет на АИКБ придоби следния състав: председател – Васил Велев, заместник-председатели – Виктор Серов, Никола Зикатанов, Петьо Милков и Румен Радев, и членове – Бойко Недялков, Боян Бойчев, Данета Желева, Мариана Итева, Стефан Василев.

Новите попълнения в управителните органи на АИКБ са в съответствие с приетите нови членове – над 500 предприятия и организации, в това число 10 браншови организации. Само в тях работят над 33 000 души.

  Онлайн услуги
x