Каско от Групама – две застраховки с изгодни условия през есента

Застраховка Каско от Групама

Застраховка Каско от Групама

Две застраховки Каско с атрактивни условия предлага Групама Застраховане през есенния сезон. От 1 октомври стартира промоционална кампания на застраховка Каско „Престиж“, а по-рано представи и продукта „Каско Комфорт Плюс“, ориентиран към по-бюджетни автомобили.

Каско Престиж с подарък от 1 октомври до 31 януари

Всички сключени полици по застраховка Каско Престиж на Групама в периода на промоцията получават подарък – талон за отстъпка от Годишен технически преглед (ГТП) в пунктовете на СБА в цялата страна, валиден за целия срок на полицата. Цената на прегледа с предоставяне на талона е с над 56 % отстъпка – 15.50 лв. за леки и товарни автомобили до 3.5 т. (без АГУ – газова уредба), и 20.50 лв. за леки и товарни автомобили до 3.5 т. с газова уредба.

Застраховка Каско Престиж е предназначена за всички, които искат пълна защита на автомобила си на конкурентна цена. Застраховката покрива 10 риска, а клиентите могат да се възползват от иновативно видео приложение за извършване на първоначален оглед и завеждане на щети, което облекчава процедурата. Застраховката е предназначена както за индивидуални, така и за бизнес клиенти.

Каско Комфорт Плюс – базова защита на ниска цена

Тази застраховка е ориентирана към собствениците на МПС на сравнително нескъпи автомобили, обикновено над 10 г., които желаят да бъдат осигурени срещу настъпването на рисковете от възникване на пожар, природни бедствия, счупване на стъкла, кражба и грабеж на цяло МПС, както и ПТП (удостоверено с документ) в рамките на 1 събитие през време на застраховката. Те имат възможността да избират от три възможни застрахователни суми (лимити на отговорност) за автомобилите си – 2 000 лв., 4 000 лв. и 6 000 лв. Цената на застраховката е съответно 90, 140 и 180 лв, в зависимост от избраната застрахователна сума, като е възможно и разсрочване на плащането. Размерът на застрахователното обезщетение, се определя по експертна оценка на застрахователя. Клиентите по застраховка Каско Комфорт Плюс също могат да се възползват от възможността за онлайн завеждане на щети чрез видео приложението Groupama Video Assistant.

Как да сключа промоционална застраховка?

За пълна информация за застраховките и оферта, свържете се с Инстрейд Застрахователен брокер. Нашите консултанти ще ви посъветват коя е най-добрата застраховка Каско за Вашите нужди и ще ви съдействат за сключването ѝ.

  Онлайн услуги
x