ДЗИ придобива пенсионния и животозастрахователния бизнес на NN Group в България

ДЗИ придобива NN

Пенсионният и животозастрахователният бизнес на NN Group в България ще станат част от ДЗИ до края на 2021 година. Споразумението между двете компании бе обявено на 11 февруари и подлежи на регулаторно одобрение.

Правата, които произтичат от съществуващи договорни отношения с клиенти, могат да бъдат променяни само в съответствие с действащото законодателство. Гаранция, че тези права няма да бъдат накърнени, са регулаторните одобренията на сделката, които следва да бъдат получени в следващите месеци.

По отношение на пенсионния бизнес – с промяна на собствеността на пенсионната компания клиентите запазват изцяло договорните си отношения.

По отношение на застрахователния бизнес – сделката ще бъде осъществена като прехвърляне на застрахователен портфейл, при което правата и задълженията по сключените договори ще преминат върху поемащия застраховател в пълен обем. За получаване на съответните регулаторни одобрения следва да бъдат представени доказателства, че правата на застрахованите няма да бъдат нарушени, както и че поемащият застраховател има финансовите и организационни възможности, които да осигурят изпълнението на произтичащите от прехвърлените договори ангажименти към ползвателите на застрахователни услуги.

„След внимателна оценка преценихме, че продажбата на бизнеса на NN в България ще бъде в интерес на бъдещото му развитие. Постигнатото решение е резултат от сериозен анализ, целящ идентифицирането на подходящ купувач, съответстващ на нашата култура и заинтересован да продължи бизнеса ни. Уверени сме, че ДЗИ е достатъчно добре позиционирана на пазара, за да продължи успешното развитие на пенсионния и застрахователния ни бизнес в България.”, коментира Фабиан Рупрехт, главен изпълнителен директор на NN Международно Застраховане.

Петър Андронов, кънтри мениджър на КВС Груп в България, каза: „Тази сделка предоставя на нашите над 1.8 милиона клиенти достъп до пенсионно осигуряване и допълнителни възможности за животозастраховане в допълнение към широката ни гама от стабилни, сигурни и напълно интегрирани финансови решения. Разширяването на дейността ни в България, използвайки компетентността и динамиката на ОББ и ДЗИ и предлагането на общи продукти и услуги, ще ни помогне да постигнем целите си, да диверсифицираме приходите си и да подсигурим успеха си в бъдеще. Очаквам с нетърпение да заработим в сътрудничество с новите си служители и мениджърски състав и съм убеден, че заедно ще затвърдим лидерската си позиция в услуга на всички наши клиенти и други заинтересовани страни.”

Към момента няма информация за промени в съществуващи договори на клиенти от NN Group. Ако сте клиент на компанията или обмисляте да станете, не се колебайте да се свържете с нас за консултация и оферта.

  Онлайн услуги
x