Ивета Кунова от Инстрейд е новият заместник председател на БАЗБ

На 28.11.2012г. в хотел Шератон Хотел Балкан, гр. София, се проведе Общо събрание на БАЗБ – Българска Асоциация на Застрахователните брокери. На него бе избран новият Управителен съвет на асоциацията в състав г-н Николай Здравков, г-жа Моника Минкова, г-жа Ивета Кунова, г-н Янаки Янакиев и г-н Кольо Делев. Веднага след общото събрание новият управителен съвет избра за председател г-н Николай Здравков, а за заместник-председатели г-жа Моника Минкова и г-жа Ивета Кунова.

Асоциацията има за цел да подпомага създаването и утвърждаването на добри условия за ефективна и качествена дейност на своите членове и да утвърждава престижа на професията на застрахователния брокер. За кратък период от време БАЗБ успя да се наложи като активен защитник на професионалните интереси на бранша. Признание за това е приемането на БАЗБ за пълноправен член на BIPAR – Европейската Асоциация на Застрахователните Посредници, с което българските застрахователни брокери получиха право на глас при определянето на общовалидните норми за Европейския Съюз в областа на застраховането.

  Онлайн услуги
x