6 нови европейски застрахователи искат да работят в България

kfnШест застрахователни компании от Европейския съюз са заявили през месец септември желанието си да извършват застрахователна дейност на българския пазар, става ясно от последните официални данни на Комисията по финансов надзор.

Към 30 септември 2013 г. общият брой на застрахователите от държави членки на ЕС, уведомили КФН, че искат да развиват дейност у нас, е 443. През месец септември 6 нови компании са заявили, че искат да влязат на българския пазар, а две други дружества са се отказали.

Застрахователните посредници от ЕС, които са заявили желание да работят на българския пазар, са общо 1687.  През септември новозаявилите застрахователни посредници са 15, а 2 са се отказали.

В този период не са постъпили нови уведомления от застрахователи със седалище на територията на България, че желаят да извършват застрахователна дейност в държави членки на ЕС, като общият брой  на дружествата, имащи това право, остава 10. Няма промяна и при броя на застрахователните посредници, желаещи да работят в други страни членки на ЕС. Те остават 27.

  Онлайн услуги
x