Животът на европейците – слабо застрахован

Застраховките „Живот“ са слабо разпространени в Европа и една от основните причини са високите им цени и недостатъчната информация за тях, сочи проучването на Swiss Re European Insurance Report 2012 между 15 000  потребители в 14 европейски страни.
Презастрахователната компания изчислява, че има „дупка“ от общо 10 000 милиарда евро в бюджета на европейците. Тази дупка представлява разликата между парите, които биха били нужни на едно семейство в случай на внезапна смърт на човек, изхранващ семейството, и запасите и застраховките, с които реално европейците разполагат към момента.
В резултат на финансовата криза и бюджетните реформи в много страни, информираността на клиентите за застраховките „Живот“ се е повишила, отчита Swiss Re. Въпреки това склонността на хората да купуват подобни продукти остава слаба. Основна причина за това е, че повечето потребители намират тези продукти за твърде скъпи. Проучване в страните от еврозоната, където подобни застраховки са сравнително известни и добре познати, потребителите биха искали да купуват полици с цена 22-30 евро на месец и покритие около 100 000 евр. Въпреки това индустрията трябва да отчете, че дори по-ниското ниво на застраховане е по-добре от никакво, се посочва в доклада.
Друг фактор за слабото купуване на  застраховки „Живот“ е тяхната сложност. Решението на този проблем е в предлагането на по-прости и прозрачни продукти и улесняване на процеса на купуването им.
Европейските потребители се доверяват най-много на интернет, когато търсят информация и съвет за подобни застраховки, отчита докладът. След това се нареждат застрахователните компании.
За да се възползва от възможностите, застрахователната индустрия трябва да работи заедно с правителствата, за да информират потребителите как могат да се запълнят дупките между осигуряваната от държавата защита и реалните им нужди, съветват от Swiss Re.

  Онлайн услуги
x