Застрахователите са най-изолирани срещу дифолтен сценарий

БВП на еврозоната може да спадне с до 2% през 2012 г. и с още 1% през 2013 г., ако не бъдат предприети спешни действия за овладяване на дълговата криза,

според прогнозата за сектора на финансовите услуги в еврозоната на Ърнст & Янг.

Прогнозата на „Ърнст & Янг“ за сектора на финансовите услуги препоръчва седемкратно увеличение на наличния в Европейския стабилизационен механизъм ресурс от 440 милиарда евро с цел предотвратяване на заразата на финансовите пазари.

В противен случа напрежението от хаотичното управление на необслужвания дълг може да намали банковото кредитиране с повече от 6% през 2012 и с още 2% през 2013.

Мари Дирон, икономически съветник на „Ърнст & Янг“ за сектора на финансовите услуги, каза: „Последните данни вече показват риск от рецесия по отделни показатели като банковото кредитиране в периферията продължава да спада, а предлагането на кредити за бизнеса се стяга и в еврозоната“

Предвид несигурните перспективи, инвеститорите са предпазливи при кредитирането на банки от еврозоната. В резултат на това, издаването на дългосрочни необезпечени дългове вече престана. Банките в Еврозоната имат падеж на заеми от около 800 млрд. евро, които се нуждаят от рефинансиране през 2012 г.

А това води до повишаване на риска от кредитната криза и поява на сегмент „сенчесто банкиране“- ограничаването на способността на банките да отпускат заеми поне за няколко години напред, ще даде възможност на инвестиционните фондове, фондовете за дялово финансиране и инвестиционните дружества да се възползват от празнината за предоставяне на кредити директно на големи корпорации.

Банките все още имат конкуретно предимство

Анди Болдуин, ръководител на звеното за финансови услуги в Европа, Близкия Изток, Индия и Африка в „Ърнст & Янг“, коментира: „Банките все още имат конкурентно предимство по отношение на експертен опит в кредитната дейност, но без редовно предоставяне на кредити, пазарът ще създаде сенчест банков сегмент, който да кредитира изгодно големите корпорации. Такива „сенчести“ банкови активности ще останат извън новия регулаторен режим на капиталови доплащания, давайки им потенциално несправедливо конкурентно предимство при ценообразуването на определени услуги“.

Застрахователите са най-малко застрашени

Застрахователите са най-изолирани срещу дифолтен сценарий. В интервала между първите предупредителни признаци на проблем с платежоспособността в Гърция, Ирландия и Португалия, и първия симптом на неспособност за изплащане на задълженията, предизвикани от Гърция, повечето застрахователи и презастрахователи значително намалиха експозициите си към суверенен дълг от еврозоната и периферията, което изолира сектора от влиянието на дълговите проблеми.

Дирон коментира: „В допълнение към намалените експозиции в суверенен дълг, застрахователите от еврозоната не изглеждат силно ангажирани в предоставянето на суапове за кредитно неизпълнение на периферните страни, което ги прави най-добре позиционирани в сектора на финансовите услуги. Въпреки това, косвените експозиции на индивидуалните застрахователи, включително силните експозиции на банковия сектор, ще окажат влияние и върху добре изолираните фирми„.

Висок е риска за управлението на активи и инвеститорите на дребно

Секторът за управление на активи заедно с инвеститорите на дребно са силно изложени на риск. Болдуин заяви: „Държавните дългове в еврозоната бяха във фокуса на индустрията за управление на активи през последното десетилетие. Въпреки, че имаше време за частична промяна на фокуса, един действителен дифолт ще нанесе краткосрочни щети на сектора и на репутацията му. “

„До известна степен, пазарът предвиждаше това, но инвеститорите на дребно може да не са били наясно с потенциалните рискове за инвестициите си. Резултатите на почти всички видове фондове ще бъдат засегнати от непостоянността на пазара. Дори придвижването към кешови или валутни инструменти на паричните пазари ще са непривлекателни, поради отрицателни реални лихвени проценти и притеснения за ликвидност „, добави Дирон.

„Предложеният от Европейската комисия данък върху финансовите транзакции добави още един слой несигурност към вече напрегнатите пазари. Въвеждането на ДФТ би ударило непропорционално инвестиционното банкиране и участниците на фондовите борси, което допълнително възпрепятства печелившите дейности от сектора на финансовите услуги в Европа“, каза тя.

„Ние трябва да се притесняваме от непредвидени последици от самостоятелни регулаторни и политически действия, които биха могли кумулативно да увредят шансовете за икономическо възстановяване. Сега повече от всякога имаме нужда от навременен, съвместен отговор от регулаторните органи и правителствата, който да подкрепи сектора на финансовите услуги. Така секторът на финансовите услуги може да изиграе своята роля в стимулиране на растежа и в погасяване на дълговете и дългосрочни спестявания „, добави Болдуин

Източник:Insurance.bg

  Онлайн услуги
x