Рискови кредити са хит сред застрахователите

Германските застрахователи, които преминаха през ипотечната криза сравнително незасегнати, търсят начини за увеличаване на доходността по инвестициите си като изкупуват кредити на рискови компании, съобщава Блумбърг. По този начин те се опитват да се борят с рекордно ниските лихви.

Става въпрос за заеми, отпуснати от банките на клиенти, които се смятат за по-рискови, тъй като имат значително по-голям процент дълг като процент от капитала, и нямат максимален кредитен рейтинг. Съответно тези заеми са и с по-високи лихви и обикновено се препродават на инвеститорите.

Лихвите по тях достигат 700 базисни точки над основните лихвени проценти, или 7 процентни пункта. По тази причина те привличат германските застрахователи, чиито печалби от инвестициите са минимални заради ниските лихви. Специалисти обясняват, че по-голямата доза риск по тези кредити напълно се компенсира от по-високата доходност.

„Заради ниските лихви смятаме, че тези заеми са атрактивен и добре диверсифициран клас актив и сме готови да инвестираме повече”, обяснява Клаус-Майкъл Менц, шеф на кредитните инвестиции в застрахователната компания Gothaer. “Докато няма глобална рецедия, не виждаме големи рискове в този клас активи.”, обяснява той.

По думите на Менц лихвите по тях са между 450 и 700 базисни точки над индекса на междубанково кредитиране в Лондон LIBOR и Gothaer вече е инвестирала над 100 милиона евро в подобни активи.

Базираният в Мюнхен застраховател Versicherungskammer Bayern също инвестира в такива кредити. Общо 100 милиона евро на компанията са предназначени за фонд за инвестиции в кредити, като до 30 % от тях могат да бъдат инвестирани в по-рискови активи.

„Харесваме тези кредити, тъй като те са нещо средно между нискорисковите, и съответно нискодоходни кредити, и високорисковите, високодоходни облигации”, обяснява Аня Лейболд, мениджър в Versicherungskammer Bayern. Тя добавя, че от началото на тази година доходността по тях е около 6 %.

Най-големият презастраховател в света Munich Re пък инвестира директно във високорискови корпоративни заеми, казва Александър Фрей, мениджър в инвестиционния отдел на компанията.

Allianz пък предпочита да изкупува кредити, свързани със средни предприятия в Германия, казва Никхил Сринивасан, шеф по инвестициите в компанията.

  Онлайн услуги
x